3D PVC patch ZORGKUNDIGE (eigen design)

 8,00 incl. 21% BTW

Een beroep dat zeker sinds corona aan waarde en aanzien heeft gewonnen!

Wij zijn ook voor deze beroepstak een van de weinige aanbieders die producten ontwikkelen, produceren en verkopen. Zo hebben we ook het goed lopende autobordje zorgkundige in ons aanbod.

Wat is een zorgkundige?

Een zorgkundige is specifiek opgeleid om 23 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Die handelingen worden gedelegeerd door een verpleegkundige. De zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast die 23 verpleegkundige handelingen mag een zorgkundige ook de taken uitvoeren van een verzorgende.

De zorgkundige werkt in de ouderenzorg, een ziekenhuis, de thuisverpleging of de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verzorgingstehuizen).

De registratie van een zorgkundige

Een zorgkundige moet zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid. Na zijn registratie krijgt hij een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als zorgkundige.

Op voorraad

Beschrijving

De taken die een zorgkundige mag doen:

 1. Observeren en signaleren van veranderingen bij de patiënt/bewoner op fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 2. De patiënt/bewoner en zijn familie informeren en adviseren conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen
 3. De patiënt/bewoner en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten
 4. Mondzorg
 5. Verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden
 6. Problemen met de blaassonde signaleren
 7. Een geheelde stoma verzorgen, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
 8. De orale vochtinname van de patiënt/bewoner bewaken en problemen signaleren.
 9. De patiënt/bewoner helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd
 10. De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/bewoner langs orale weg helpen verrichten
 11. De patiënt/bewoner in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan
 12. Hygiënische verzorging van patiënt: resident met een disfunctie van de ADL, conform het zorgplan
 13. Vervoer van patiënt/bewoner, conform het zorgplan
 14. Maatregelen toepassen om lichamelijke letsels te voorkomen, conform het zorgplan
 15. Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan
 16. Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan
 17. De polsslag en de lichaamstemperatuur meten en meedelen van de resultaten
 18. De patiënt/bewoner helpen bij niet-steriele afname van excreties en secreties
 19. Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
 20. Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
  1. Oraal (inbegrepen inhalatie
  2. Rectaal
  3. Oogindruppeling
  4. Percutaan
  5. Subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine
 21. Voeding en vochttoediening langs orale weg.
 22. Manuele verwijdering van fecalomen.
 23. Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.
nl_NLDutch