'white series' 3D PVC patch 'RESCUE WORKERS AGAINST WAR & TERRORISM'

 9,90 incl. 21% BTW

Oorlog op het Europese continent (en in andere delen van de wereld uiteraard), terrorisme en geweld – alles bedreigingen tegen de mensheid waar geen enkel levend wezen mee kan akkoord gaan zijn we van overtuigd!

Om dit mee te visualiseren ontwikkelden we deze patch in onze ‘White Series’ met name ‘RESCUE WORKERS AGAINST WAR & TERRORISM’ en alhoewel uiteraard de recente (en totaal zinloze) oorlog in Oekraïne de aanleiding is voor deze patch hebben we het neutraal gehouden zodat deze patch elke oorlog en elke vorm van terrorisme omvat!

De tekst staat in de buitenste rand, als afbeeldingen kozen we voor:

– centraal staat de vredesduif die in het ‘vizier’ genomen wordt

– de gouden helm en bijlen (gekend van onze borstpassanten brandweer) staan voor de brandweerdiensten

– de Star of Life hebben we in het zilver geplaatst omdat hij zo alle diensten ‘samen vat’ en dus zowel voor ambulance, ziekenhuizen, EHBO’ers,… staat

– het rode esculaap in de rode cirkel staat voor de artsen die onontbeerlijk zijn in elk gewapend conflict

– de reikende hand met het hartje + kruisje staat symbool voor IEDEREEN die zijn of haar hulp op welke manier dan ook ten dienste stelt van slachtoffers.

 

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Koop dit item en ontvang 1 Punt - met een waarde van  0,10

Beschrijving

La guerre sur le continent européen (et dans d’autres parties du monde bien sûr), le terrorisme et la violence – autant de menaces pour l’humanité qu’aucune créature vivante ne peut accepter, nous en sommes convaincus !

Pour visualiser cela, nous avons développé ce patch dans notre ‘Série Blanche’ appelé ‘RESCUE WORKERS AGAINST WAR & TERRORISM’ et bien que la récente (et totalement inutile) guerre en Ukraine soit la raison de ce patch, nous sommes restés neutres afin que ce patch inclue toutes les guerres et tous les types de terrorisme !

Le texte est dans la bordure extérieure, comme les images que nous avons choisies :

– au centre, la colombe de la paix qui est prise dans le “réticule”.

– le casque et les haches dorés (connus de nos insignes de pompiers) représentent le corps des pompiers

– nous avons placé Star of Life en argent car elle “résume” tous les services et représente donc l’ambulance, les hôpitaux, les secouristes,…

– l’esculape rouge dans le cercle rouge représente les médecins qui sont indispensables dans tout conflit armé

– La main tendue avec le cœur + la croix symbolise TOUTE PERSONNE qui offre son aide de quelque manière que ce soit aux victimes.

Parce que nous ne voulons pas générer de profit, nous mettons ce patch en vente à prix coûtant !

nl_NLDutch