3D PVC patch set St. Florian (brandweer) | 3D PVC patch set St. Florian (pompiers) | 3D PVC Aufnäher Set St. Florian (Feuerwehr)

 16,00 incl. 21% BTW

Brandweermensen geven hun leven aan de bescherming van mens en dier. Velen doen dit in de vorm van ontelbare uren vrijwilligerswerk en anderen als hun vaste baan bij de verschillende brandweerkorpsen.

Op 4 mei (Internationale dag van de brandweer) worden in België en Nederland de brandweerlieden herdacht die zijn omgekomen tijdens hun werk.

De internationale dag van de brandweer is ook de dag waarbij de samenleving brandweermensen dankt voor hun moedige daden voor een veilige omgeving.

Borstpassant 7,5×3,5cm in 3D goudkleur + ronde geïllustreerde BESCHERM ONS patch – beide voorzien van zwarte velcro hook & loop

Waarom is de internationale dag van de brandweer dan op 4 mei?

4 mei is de gedenkdag van Sint Florianus. Sint Florianus was een christen en wordt ook wel gezien als de beschermheilige van het vuur of van de brandweer. Hij zou een dorp gered hebben van een brand door te bidden en door slechts één emmer water over de vuurzee te gooien. Vandaar dat hij ook wordt geassocieerd met de brandbestrijders en de mensen die ons beschermen tegen vuur.

Toen Sint Florianus ooit hoorde dat een veertigtal christenen was gearresteerd en ter dood veroordeeld, reisde hij daarheen om de mensen te redden. Echter, werd hij onmiddellijk zelf gearresteerd en ter dood veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken door hem met een steen om zijn nek van de brug in de rivier de Enns te werpen. Dit gebeurde op 4 mei 304. Vandaar dat 4 mei de gedenkdag is van Sint Florianus, de beschermheilige van het vuur en daardoor de internationale dag van de brandweer ook op die dag plaatsvindt.

Op voorraad

Koop dit item en ontvang 2 Punten - met een waarde van  0,20

Beschrijving

Feuerwehrleute setzen ihr Leben ein, um Menschen und Tiere zu schützen. Viele tun dies in Form von unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, andere in ihrer Festanstellung bei den verschiedenen Feuerwehren.

Am 4. Mai (Internationaler Tag der Feuerwehr) wird in Belgien und den Niederlanden der Feuerwehrleute gedacht, die bei der Ausübung ihres Dienstes ihr Leben verloren haben.

Der Internationale Tag der Feuerwehr ist auch der Tag, an dem die Gesellschaft den Feuerwehrleuten für ihr mutiges Handeln bei der Gewährleistung einer sicheren Umwelt dankt.

Brustbadge 7,5×3,5cm in 3D Goldfarbe + runder BESCHUTZE UNS Badge – beide mit schwarzem Klettverschluss

Warum ist der Internationale Tag der Feuerwehr am 4. Mai?

Der 4. Mai ist der Jahrestag des Heiligen Florian. Der heilige Florian war Christ und gilt auch als Schutzpatron des Feuers oder der Feuerwehren. Er soll ein Dorf vor einem Brand gerettet haben, indem er betete und nur einen Eimer Wasser über die Flammen warf. Daher wird er auch mit Feuerwehrleuten und denen, die uns vor Feuer schützen, in Verbindung gebracht.

Als der heilige Florian einmal hörte, dass etwa 40 Christen verhaftet und zum Tode verurteilt worden waren, reiste er dorthin, um die Menschen zu retten. Er wurde jedoch sofort verhaftet und selbst zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde vollstreckt, indem man ihn mit einem Stein um den Hals von der Brücke in die Enns warf. Dies geschah am 4. Mai 304. Aus diesem Grund ist der 4. Mai der Gedenktag des Heiligen Florian, des Schutzpatrons des Feuers, und der Internationale Tag der Feuerwehr findet ebenfalls an diesem Tag statt.

________________________________________________________________________________________

Les pompiers donnent leur vie pour protéger les personnes et les animaux. Beaucoup le font sous la forme d’innombrables heures de travail volontaire et d’autres sous la forme d’un emploi permanent dans les différents corps de pompiers.

Le 4 mai (Journée internationale des pompiers), les pompiers qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions sont commémorés en Belgique et aux Pays-Bas.

La Journée internationale des pompiers est également le jour où la société remercie les pompiers pour leurs actes courageux visant à assurer un environnement sûr.

Protège-poitrine 7,5×3,5cm en 3D couleur or + patch rond illustré PROTEGE-NOUS – tous deux avec velcro noir.

Alors pourquoi la Journée internationale des pompiers a-t-elle lieu le 4 mai ?

Le 4 mai est l’anniversaire de Saint Florian. Saint Florian était un chrétien et est également considéré comme le saint patron du feu ou des pompiers. On dit qu’il a sauvé un village d’un incendie en priant et en jetant un seul seau d’eau sur le brasier. Il est donc également associé aux pompiers et à ceux qui nous protègent du feu.

Lorsque saint Florian apprit un jour qu’une quarantaine de chrétiens avaient été arrêtés et condamnés à mort, il se rendit sur place pour sauver ces personnes. Cependant, il a été immédiatement arrêté et condamné à mort lui-même. La sentence a été exécutée en le jetant avec une pierre autour du cou du pont dans la rivière Enns. Cela s’est produit le 4 mai 304. C’est pourquoi le 4 mai est la journée commémorative de Saint Florian, le saint patron du feu, et que la Journée internationale des pompiers a également lieu ce jour-là.

nl_NLDutch