SERVICE

Wij aanvaarden de volgende betaalmiddelen:
Bancontact
Kredietkaarten
KBC/CBC Payment
Belfius Direct
ING Home’Pay
iDEAL
PayPal
Bankoverschrijving

VERZENDING

Alle producten worden naar een postpunt dichts mogelijk bij uw besteladres afgeleverd zodat u het kan ophalen wanneer het U uitkomt!
(binnen België, Europa word aan de deur geleverd)
Wij zijn natuurlijk geen ‘grote’ speler dus wij kunnen geen extreem gunstige verzendtarieven aanbieden.

VERZENDINGSTARIEVEN

Pakketten binnen België tot 2 kg:
€ 4,90

Pakketten binnen België vanaf 2 kg tot 5 kg:
€ 9,70 

Pakketten binnen Europa tot 2 kg:
€ 7,90

Gratis verzending vanaf € 100,- binnen België & vanaf € 150,- binnen Europa! 

KLEINE items zoals stickers kunnen per gewone post OP RISICO VAN DE CLIËNT verzonden worden aan € 2,50 binnen België en € 3,90 binnen Europa!

Alle getoonde prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW en verzendkosten.

Wij streven er naar om kleine oplagen van gepersonaliseerde producten aan te bieden. Dit kan in sommige gevallen reeds vanaf 1 stuk (hesjes, velcro patches,…) en soms bij ‘grotere’ aantallen zoals bijvoorbeeld 10 gepersonaliseerde autobordjes of 50 PVC badges. Verder ontwikkelen wij steeds nieuwe producten en gadgets en staan wij uiteraard open voor ideeën of voorstellen.

OPHALEN

Indien gewenst kan u – na afspraak – uw bestelling ophalen in Wilrijk en ter plaatse contant betalen.
Wij hebben geen winkel waar u terecht kan.

RETOURNEREN OF RUILEN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SPOED112. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DVE MEDIA, t.a.v. Dirk Van Elslande – Boomsesteenweg 49A bus 13, 2610 Wilrijk | info|spoedmagazine.comvia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DVE MEDIA heeft meegedeeld, terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SPOED112 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

In geval van geboekte diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SPOED112 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SPOED112 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.Bij verkoopovereenkomsten kan SPOED112 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SPOED112 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SPOED112 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SPOED112 geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde producten);
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant SPOED112 specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.