SERVICE

Wij aanvaarden de volgende betaalmiddelen:
Bancontact
Kredietkaarten
KBC/CBC Payment
Belfius Direct
ING Home’Pay
iDEAL
PayPal
Bankoverschrijving

VERZENDING

Wij zijn natuurlijk geen ‘grote’ speler zoals BOL of COOLBLUE dus wij kunnen geen extreem gunstige verzendtarieven aanbieden. Wij vragen onze klanten dan ook hier rekening mee te houden

VERZENDINGSTARIEVEN: 

– BELGIUM & HOLLAND home delivery (DPD)      9.20€
– GERMANY/FRANCE                                       13.90€
– REST OF EUROPE *                                         20.90€
– REST OF WORLD **                                        30.90€

* Rest of Europe: we do NOT ship to: Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Estonia / Finland / Greece / Croatia / Iceland / Norway / Romania / Serbia
** Rest Of World: we ship to Switzerland / USA / Australia / Canada
ATTENTION: For all shipments outside the EU zone where import/customs costs may be added, please note that these will ALWAYS be charged to the client, spoed112 will never be responsible or liable for any costs other than product/VAT/shipment (only shipment from A to B so no customs/import costs).

SPOED112 levert nadat de betaling door de klant werd uitgevoerd. Standaard is levering aan de deur voorzien, indien niet thuis burenlevering en indien dit niet mogelijk is moet de cliënt pakje in afhaalpunt van de verzendpartner ophalen. Wij verzenden telkens op MAANDAG – WOENSDAG – VRIJDAG op zaterdag en zondag worden geen orders verzonden, orders geplaatst na 10.00 op een vrijdag worden de daaropvolgende werkdag verzonden. In drukkere periodes zoals kerst wordt in principe dagelijkse verzending voorzien.

Tarieven verzendingen zijn inclusief BTW.

Wij streven er naar om kleine oplagen van gepersonaliseerde producten aan te bieden. Dit kan in sommige gevallen reeds vanaf 1 stuk (hesjes, velcro patches,…) en soms bij ‘grotere’ aantallen zoals bijvoorbeeld 10 gepersonaliseerde autobordjes of 50 PVC badges. Verder ontwikkelen wij steeds nieuwe producten en gadgets en staan wij uiteraard open voor ideeën of voorstellen.

 

OPHALEN

Indien gewenst kan u – na afspraak – uw bestelling ophalen in Wilrijk en ter plaatse contant of met bankcontact betalen.

 

RETOURNEREN OF RUILEN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SPOED112. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.]

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DVE MEDIA, t.a.v. Dirk Van Elslande – Boomsesteenweg 49A bus 13, 2610 Wilrijk | info|spoedmagazine.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DVE MEDIA heeft meegedeeld, terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SPOED112 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

De artikelen die samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (indien mogelijk in originele verpakking)

In geval van geboekte diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SPOED112 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SPOED112 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepenBij verkoopovereenkomsten kan SPOED112 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SPOED112 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SPOED112 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SPOED112 geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde producten);
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant SPOED112 specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

SPOED112 heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan DVE MEDIA, SPOED112 Boomsesteenweg 49A/13 – 2610 Wilrijk  – info@spoed112.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.spo7