3D PVC patch set St. Barbara (brandweer) | 3D PVC patch set St. Barbara (pompiers) | 3D PVC Aufnäher Set St. Barbara (Feuerwehr)

 16,00 incl. 21% BTW

Brandweermensen geven hun leven aan de bescherming van mens en dier. Velen doen dit in de vorm van ontelbare uren vrijwilligerswerk en anderen als hun vaste baan bij de verschillende brandweerkorpsen.

Op 4 december wordt in België (en vele andere landen) de Heilige Barbara herdacht als beschermheilige voor o.a. de brandweermensen.

Borstpassant 7,5×3,5cm in 3D goudkleur  (7,5×3,5cm) + ronde geïllustreerde BESCHERM ONS patch (8cm) – beide voorzien van zwarte velcro hook & loop

St. Barbara wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt St. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem maar ook tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als een storm het land verwoest. St. Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de brandweermensen en de mijnwerkers om er maar 2 te noemen.

Sommige varianten van de Barbara-legende verhalen dat zij werd opgesloten in een kelder om haar te bewegen haar geloof op te geven. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op 4 december Forsythia takken te knippen en in een vaas te plaatsen, die in de daarop volgende weken tot bloei komen. (zoals ook afgebeeld in beelden en illustraties van St. Barbara waar ze een zulke tak bij zich heeft)

De Heilige Barbara is de beschermengel van de brandweerlieden en wordt elk jaar gevierd door de brandweer op 4 december – wij wensen alle brandweermensen wereldwijd steeds een behouden thuiskomst na elke interventie.

En stock (peut être commandé)

Koop dit item en ontvang 2 Punten - met een waarde van  0,20

Description

Les pompiers donnent leur vie pour protéger les personnes et les animaux. Beaucoup le font sous la forme d’innombrables heures de travail bénévole et d’autres dans le cadre de leur emploi régulier au sein des différents corps de pompiers.

Le 4 décembre, Sainte-Barbe est commémorée en Belgique (et dans de nombreux autres pays) comme la patronne des pompiers, entre autres.

Ecusson de poitrine 7,5×3,5cm en 3D couleur or + écusson rond illustré PROTEGE-NOUS (8cm) – tous deux avec velcro noir.

Sainte-Barbara est comptée parmi les quatorze sauveteurs en détresse. D’après l’histoire de sa vie, Sainte-Barbe est considérée comme une protectrice contre le feu et la foudre, mais aussi contre la mort subite. Son aide peut également être sollicitée lorsqu’une tempête détruit le pays. Sainte Barbe est également la sainte patronne de plusieurs professions dangereuses, notamment les pompiers et les mineurs, pour n’en citer que deux.

Certaines variantes de la légende de Barbara racontent qu’elle a été enfermée dans une cave pour lui faire abandonner sa foi. Dans certaines régions, cela est représenté par la coutume de couper des branches de forsythia le 4 décembre et de les placer dans un vase, qui fleurira dans les semaines suivantes. (Comme cela est également représenté dans les statues et illustrations de Sainte-Barbe, où elle porte une telle branche).

Sainte Barbe est l’ange gardien des pompiers et est célébrée chaque année par les pompiers – nous souhaitons à tous les pompiers du monde entier de rentrer chez eux en toute sécurité après chaque intervention.

___________________________________________________________

Feuerwehrleute setzen ihr Leben ein, um Menschen und Tiere zu schützen. Viele tun dies in Form von unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, andere in ihrer regulären Tätigkeit bei den verschiedenen Feuerwehren.

Am 4. Dezember wird die Heilige Barbara in Belgien (und vielen anderen Ländern) unter anderem als Schutzpatronin der Feuerwehrleute verehrt.

Brustaufnäher 7,5×3,5cm in 3D Goldfarbe + runder abgebildeter BESCHÜTZE UNS Aufnäher (8cm) – beide mit schwarzem Klettverschluss

Die Heilige Barbara zählt zu den Vierzehn Nothelfern. Aufgrund ihrer Lebensgeschichte gilt die Heilige Barbara als Beschützerin gegen Feuer und Blitz, aber auch gegen den plötzlichen Tod. Ihre Hilfe kann auch in Anspruch genommen werden, wenn ein Sturm das Land verwüstet. Die Heilige Barbara ist auch die Schutzpatronin mehrerer gefährlicher Berufe, insbesondere der Feuerwehrleute und der Bergleute, um nur zwei zu nennen.

Einige Varianten der Barbara-Legende besagen, dass sie in einen Keller gesperrt wurde, damit sie ihren Glauben aufgibt. In einigen Regionen ist es Brauch, am 4. Dezember Forsythienzweige abzuschneiden und in eine Vase zu stellen, die dann in den folgenden Wochen blüht. (So wie es auch auf Statuen und Abbildungen der Heiligen Barbara dargestellt wird, wo sie einen solchen Zweig trägt).

Die Heilige Barbara ist der Schutzengel der Feuerwehrleute und wird jedes Jahr von der Feuerwehr gefeiert – wir wünschen allen Feuerwehrleuten weltweit eine sichere Heimkehr nach jedem Einsatz.

 

fr_FRFrench